Poznaj system ostrzegawczy safepass, który w znaczny sposób poprawia bezpieczeństwo pieszego na przejściu dla pieszych

Krajowa OCENA TECHNICZA

System safepass uzyskał Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

bezpieczeństwo

Dzięki systemowi safepass tworzymy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych

Ekologia

Nasze produkty są ekologiczne - dbamy i troszczymy się o środowisko

INNOWACJA

Nowoczesne rozwiązania są dla nas inspiracją

O systemie

System ostrzegawczy safepass

Zasada działania

System ostrzegawczy safepass ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszego na przejściu dla pieszych.

Podstawowym elementem systemu są 2 słupki, w których umieszczone są czujniki oraz moduły LED o bardzo dużej mocy. Słupki te montowane są przed przejściem dla pieszych.

Dodatkowo, w celu usprawnienia działania systemu w odległości od 3 do 5 metrów od przejścia dla pieszych zainstalowanie są mniejsze słupki, w których znajdują się czujniki.

Sterownik, zasilacz, akumulatory oraz pozostałe elementy, które odpowiadają za prawidłową pracę systemu, znajdują się w obudowie termoutwardzalnej.

Dzięki zastosowanym czujnikom, system jest w stanie precyzyjnie wyznaczyć dwie strefy:
  • ostrzeżenia
  • zagrożenia.
Strefa ostrzeżenia znajduje się od 3 do 5 metrów przed przejściem. Strefa zagrożenia bezpośrednio przed przejściem oraz już na przejściu dla pieszych. W momencie gdy pieszy znajdzie się w strefie ostrzeżenia to system pulsującym światłem pomarańczowym ostrzega kierowcę, że ktoś znajduje się w pobliżu przejścia. Gdy pieszy znajdzie się bezpośrednio przed przejściem lub już na przejściu, system pulsacyjnym światłem czerwonym informuje kierowcę o pieszym na przejściu dla pieszych.
Wizualizacja systemu ostrzegawczego safepass
Układ systemu ostrzegawczego safepass przy przejściu dla pieszych

Wymagania

Poniżej znajdują się wymagania wykonawcy w stosunku do zamawiającego po którego stronie leży dostarczenie zatwierdzonej dokumentacji przez odpowiednie jednostki organizacyjne:*

*spełnienie wymagań jest obowiązkowe gdy zamawiający nie zleca safepass sp. z o.o. wykonania dokumentacji projektowej.
Zobacz realizacje

Galeria

Kilka słów o nas

o nas

Nasz zespół od 4 lat prowadzi prace nad wdrożeniem rozwiązania znacząco zwiększającego bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Obecnie działania te  prowadzone są w ramach podmiotu dedykowanego do tego zadania – safepass sp. z o.o.

Dzięki badaniom, zebranemu doświadczeniu oraz ciężkiej pracy udało nam się stworzyć system, który w sposób znaczący wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych, ostrzegając i informując kierujących pojazdami o zagrożeniach wynikających z obecności pieszego na przejściu.

System ten pozwala na uniknięcie elementu zaskoczenia kierujących obecnością pieszego na przejściu.

Co zaś istotne, system ten jest prosty, zrozumiały dla pieszych i kierowców, a zasady funkcjonowania dla uczestników ruchu drogowego są jednoznaczne.

Dodatkowo, system posiada rewelacyjną wizualizację, bardzo dobrze postrzeganą przez otoczenie.

W ten sposób udało nam się stworzyć system ostrzegawczy safepass, który może być stosowany na szeroką skalę i który może uratować zdrowie, a nawet życie wielu uczestników ruchu, w tym tych najsłabiej chronionych – pieszych.

Kontakt z nami

safepass sp. z o.o.
ul. Piramowicza 14/2
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-209-90-76
KRS: 0000689137

Adres

ul. Piramowicza 14/2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Email

biuro@safepass.com.pl

Telefon

+48 607 198 523